Çocuk Ürolojisi Ve Kabızlık Tanı Tedavi Merkezi

Çocuk Ürolojisi Ve Kabızlık Tanı Tedavi Merkezi

Çocuk Ürolojisi Tanı ve Tedavi Merkezi’nde çocukların önemli ürolojik sorunlarından olan iseme ve mesane bozuklukları, idrar kaçırma ya da tutamama sorunları, gece altını ıslatma, nörojen mesane ve spina bifida gibi dogumsal anomalilerin yanı sıra kaka kaçırma ve kabızlık gibi çocukluk çagının sık görülen sorunlarının tanı ve tedavisi için son teknoloji üroflowmetre, EMG, mesane ultrasonu, manometri gibi tanısal araçlar kullanmaktayız ve bilgisayar bazlı üroterapi tedavisi uygulamaktayız.