Hakkımda

Prof. Dr. Selami Sözübir

1966 yılı Ocak ayında İstanbul’da doğdum. İlköğretim ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladım. 1983 yılında F.M.V Özel Işık Lisesini bitirdim. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru diplomasını aldım. Öğrenciliği boyunca, İsveç (Umea Üniversitesi) ve Almanya’da (Erlangen Üniversitesi) Üniversite Hastanelerinde stajyer öğrenci ve intörn olarak çalıştım.

Tıp fakültesi mezuniyetini takiben, 1989 yılı ile 1991 yılı arasında Kastamonu ilinin Tosya ilçesi Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak çalıştım. 1991 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalında asistanlığı kazandım. Asistanlık eğitimini ise, 21/02/1997 tarihinde bitirerek Çocuk Cerrahisi Uzmanı unvanını kazandım. 

Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, Samsun Devlet Hastanesinde uzman hekim olarak sekiz ay çalıştı. 1997 yılında İstanbul Zeynep Kamil Hastanesinde çocuk cerrahisi uzmanı olarak çalıştım. 1998 yılında yapılan şef yardımcılığı bilim sınavına girdim ve bu sınavda başarılı oldum. 1999 yılı ile 2005 yılı Nisan ayları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştım. 2004-2005 Döneminde Doçentlik sınavına girerek bu sınavda başarılı oldum. 2005- 2018 yıllar arasında Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde çalıştım. 2007 yılından itibaren aynı merkezde Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya başladım. Ayrıca, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim dalı bünyesinde 2008 yılında Çocuk Ürolojisi Bilim Dalını kurarak Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı unvanını aldım. 2010 tarihinde Profesör ünvanını aldım. 2011 yılında çocuk cerrahisi unvanına ilave olarak çocuk üroloğu unvanını aldım ve Pediatrik Üroloji Derneği kuruluş aşamalarında çalışarak ilk yönetim kurulunda iki dönem sayman olarak çalıştım.  2018 yılı temmuz ayından itibaren Liv Hospital Ulus hastanesinde çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi uzmanı olarak çalışmaya başladım. Ayrıca halen İstinye  Üniversitesinde çocuk cerrahisi anabilim dalı başkanlığını yapmaktayım.

2002 yılı Ocak ayından itibaren 4 aylık bir dönem için ABD, Dallas, Texas Üniversitesinde Çocuk Ürolojisi bilim dalında çalıştım. 2003 yılı içinde Kasım-Ocak ayları arasında 3 aylık dönemde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi bilim dalında Klinik araştırmacı olarak çalıştım. 2006 yılında Toronto Üniversitesine bağlı Sick Kids Hastanesi çocuk ürolojisi bölümünde 1 ay süreyle klinik gözlemci öğretim üyesi olarak çalıştım. 2009 yılında Pristina Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında 40 gün süreyle konuk öğretim üyesi olarak davet edilerek birçok operasyona katıldım ve bizzat çocuk ürolojisi eğitimine katkıda bulundum. 2010 yılında Polonya Varşova Çocuk Hastanesine davetli profesör olarak çağrıldım ve 15 gün bu hastanede özellikle çocuk ürolojisi konusunda çalıştım. 2014 yılında Tel Aviv Saurosky tıp merkezinde davetli profesör olarak çalıştım.

Uzmanlık alanları:

Özel ilgi alanları penil cerrahi, hipospadias cerrahisi, sünnet, veziko ureteral reflü cerrahisi, endoskopik cerrahi, çocuklarda tümör cerrahisi ve çocuklarda kasık bölgesi problemi ve yenidoğan cerrahisidir.

Bilimsel çalışmalar

Prof. Dr Selami Sözübir, 15 den fazla ulusal ve uluslararası kongrede kongre başkanlığı, sekreterliği, düzenleme kurulun üyeliği ya da bilimsel kurul üyeliği yapmıştır. Ayrıca, 28 uluslararası kongrede sözlü sunumu olmuş 25 den fazla bilimsel toplantıya konuşmacı olarak davet edilmiştir.  8 uluslararası, 21 ulusal bilimsel toplantıda oturum başkanlığı yapmıştır.

Çocuk Cerrahisi Dergisinde editör yardımcılığı ve Yeditepe Tıp dergisinde Baş Editörlük görevlerini üstlenmiştir.

Uluslararası dergilerde 43 adet, ulusal dergilerde de 34 adet basılmış makalesi bulunmaktadır. Bir adet kitap bölümü yazmış ve 3 çeviri kitabına katkısı olmuştur.

Uluslararası yayınları

 1. Rızalar, R., Somuncu, S., Sözübir, S., Yıldız, L., Gürses, N., “Cecal duplications: A rare cause for secondary intussusception,” The Indian Journal of Pediatrics, 63, 563-566 (1996).
 1. Sözübir, S., Rızalar, R., İncesu, L., Görk, S., Arıtürk, E., Bernay, F., Gürses N., “Lumbar teratoma with intraspinal extension,” Pediatr Surgery International, 11, 421-422 (1996).
 1. Sözübir, S., Arıtürk, E., Barış, S., Görk, S., Rızalar, R., Bernay, F., Gürses N., “A very rare type of multiple intestinal atresia: A string of pearls,” Indian Journal of Pediatrics 63, 692-703 (1996).
 1. İncesu, L., Çoşkun, A., Selçuk, M.B., Akan, H., Sözübir, S., Bernay, F., “Acute Appendicitis : MR and sonographic correlation,” American Journal of Radiology,

168, 669-674, (1997).

 1. Sözübir, S., Arıtürk, E., Rızalar, R., Barış, S., Bernay, F., Gürses, N., “A pseudoexstrophy with penile anomaly,” European Journal of Pediatric Surgery 7, 55-56 (1997).
 1. Yazıcı, M., Sözübir, S., Kılıçoğlu, G., Bernay, F., İncesu, L., Arıtürk E., “Three dimensional anatomy of the pelvis in bladder exstrophy: Description of bone pathology by using three dimensional computed tomography and its clinical relevance.” Journal of Pediatric Orthophedics, 18, 132-135 (1998).
 1. Sözübir, S., Güven, F., Özkamacı, T., Yıldız, F., Tugay, M., Say, A., Pektaş O.Z., “Sirenomelia with esophageal atresia,” Advances in Clinical Pathology, 4, 165-168 (2000).
 1. Müezzinoğlu, B., Sözübir, S., Tugay, M., Güvenç B.H., “Histological and clinical overlapping,” American Journal of Dermatopathology, 23, 278-279 (2001).
 1. Çek, D., Sözübir, S., Güvenç, B.H., Elbüken, M. E., “A rare complication of circumcision: coronal penile amputation successfully treated by replantation and hyperbaric oxygen therapy,” European Journal of Plastic Surgery, 24, 307-309 (2001).
 1. Sözübir, S., Lorenzo, A.J., Twickler, D.M., Baker, L.A., Ewalt, D.H., “Prenatal diagnosis of a prolapsed ureterocele with magnetic resonance imaging,” Urology, 62, 144 (2003).
 1. Sözübir, S., Snodgrass W.T., “A new algorithm for primary hypospadias repair based upon TIP urethroplasty,” J Pediatr Surg, 38,1157-1161 (2003).
 1. Akansel, G., Güvenç, B.H., Ekingen, G., Sözübir, S., Tuzlacı, A., İnan, N., “Ultrasonographic findings after laparoscopic repair of paediatric female inguinal hernias: the ‘vanishing rosebud’,” Pediatr Radiol, 33, 693-696 (2003).
 1. Lorenzo, A.J., Nguyen, M.T., Sözübir, S., Henkemeyer, M., Baker, L.A., “Dihydrotestesterone induction of EPHB2 expression in the female genital tubercle mimics male pattern of expression during embryogenesis,” J Urol, 170, 1618-1623 (2003).
 1. Tugay, M., Filiz, S., Dalçık, H., Güvenç, B.H., Dalçık, C., Korkmaz, M., Sözübir, S., “Expression of cell adhesion molecules in the adriamycin-induced esophageal atresia rat model,” Cell Biol Int, 27, 929-933 (2003).
 1. Çorapçıoğlu, F., Sarper, N., Demir, H., Güvenç, B.H., Sözübir, S., Akansel, G., Berk, F.S., “A child with undifferentiated sarcoma of the liver complicated with bronchobiliary fistula and detected by hepatobiliary scintigraphy,” Pediatr Hematol Oncol, 21, 427-433 (2004).
 1. Ekingen, G., Güvenç, B.H., Sözübir, S., Tuzlacı, A., Şenel, U., “fibrinolytic treatment of complicated pediatric thoracic empyemas with intrapleural streptokinase,” Eur J Cardiothorac Surg, 26, 503-507 (2004).
 1. Sözübir, S., Demir, H., Ekingen, G., Güvenç, B.H., “Ectopic thoracic kidney in a child with congenital diaphragmatic hernia,” Eur J Pediatr Surg, 15, 206-209 (2005).
 1. Ekingen, G., Ozden, M., Sozubir, S., Maral, H., Muezzinoglu, B., Kahraman, H., Guvenc, B.H. Effect of the prostacyclin derivate iloprost in experimental caustic esophageal burn. Pediatr Surg Int, 21, 441-444, (2005).
 1. Güvenç, B.H., Sözübir, S., Ekingen, G., “The advantages of Videoassisted aproach in undescended testis and epidydimal abnormalities” Urol Int, 74, 127-134 (2005).
 1. Sözübir, S., Tander, B., Bernay, F., Yalın, T., Rızalar, R., Arıtürk, E., Gürses, N., “Traumatic diaphragmatic rupture in children,” Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 11, 64-68, (2005)
 1. Sozubir, S., Celik, A., Emir, N., Avanoglu, A., Ulman, I. Consistency of urodynamic parameters in children with detrusor instability: how many times should the bladder be filled? Urol Int. 75, 129-132, (2005).
 1. Sözübir, S., Ewalt, D., Strand, W., Baker, L.A., “Familial Ureteroceles: An evidence for genetic background?,” Turk J Pediatr. 2005 Jul-Sep;47(3):255-60.
 1. Sözübir S, Ekingen G, Senel U, Kahraman H, Guvenc BH. A continuous debate on contralateral processus vaginalis: evaluation technique and approach to patency. Hernia. 2005 Dec 14;1-5
 1. Sözübir S, Kahraman H, Arslan A, Ekingen G, Guvenc BH. Incomplete duodenal obstruction in a newborn. Indian J Pediatr. 2006 Apr;73(4):364-6.
 1. Sözübir S, Ergun G, Celik A, Ulman I, Avanoglu A. The influence of urine osmolality and other easily detected parameters on the response to desmopressin in the management of monosymptomatic nocturnal enuresis in children. Minerva Urol Nefrol. 2006 Jun;58(2):207-211
 1. Sözübir, S., Ewalt, D., Strand, W., Baker, L.A., “Familial Ureteroceles: An evidence for genetic background?,” review series, urology review, 2006 (3), 16-18
 1. Basyigit I, Tugay M, Dilioglugil MO, Yildiz F, Maral H, Sozubir S. Protective effects of N-acetylcysteine on peroxidative changes of the fetal rat lungs whose mothers were exposed to cigarette smoke. Hum Exp Toxicol. 2007 Feb;26(2):99-103.
 1. Sayin MM, Mercan A, Ture H, Koner O, Sozubir S, Aykac B. The effect of 2 different concentrations of rectal ketamine on its premedicant features in children. Saudi Med J. 2008 May;29(5):683-7.
 1. Isken T, Sen C, Işıl E, Iscen D, Sozubir S, Gürbüz Y. A very rare complication: keloid formation after circumcision, and its treatment. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008 Jul 12
 1. Sayin MM, Mercan A, Koner O, Ture H, Celebi S, Sozubir S, Aykac B. Internal jugular vein diameter in pediatric patients: are the J-shaped guidewire diameters bigger than internal jugular vein? An evaluation with ultrasound. Paediatr Anaesth. 2008 Aug;18(8):745-51.
 1. Narci A, Korkmaz M, Albayrak R, Sözübir S, Güvenç BH, Köken R, Demir T, Doğru O. Preoperative sonography of nonreducible inguinal masses in girls. J Clin Ultrasound. 2008 Sep;36(7):409-12.
 1. Elemen L, Sozubir S, Bulut M. An old technique for surgery of ‘high’ undescended testis revisited. J Pediatr Urol. 2008 Oct;4(5):330-2
 1. Mercan A, Ture H, Sayin MM, Sozubir S, Koner O, Aykac B. Comparison of the effect of sevoflurane and halothane anesthesia on the fall in heart rate as a predictor of successful single shot caudal epidural in children. Saudi Med J. 2009 Jan;30(1):72-6
 1. Sozubir S, Barber T, Wang Y, Ahn C, Zhang S, Verma S, Lonergan D, Lorenzo AJ, Nef S, Baker LA. Loss of Insl3: a potential predisposing factor for testicular torsion. J Urol. 2010 Jun;183(6):2373-9. Epub 2010 Apr 18.
 1. Sozubir S, Barber T, Wang Y, Ahn C, Zhang S, Verma S, Lonergan D, Lorenzo AJ, Nef S, Baker LA. Reply by authors. J Urol. 2010 Jun;183(6):2379. Epub 2010 Apr 18.
 1. Köner O, Türe H, Mercan A, Menda F, Sözübir S. Effects of hydroxyzine-midazolam premedication on sevoflurane-induced paediatric emergence agitation: a prospective randomised clinical trial. Eur J Anaesthesiol. 2011, Sep;28(9):640-5

37- Karacay S, Sözübir S, Bilge SS, Aksoz E, Ekingen G, Güvenç HB. Subsequent alterations in the contractile property of the vas deferens according to duration of spermatic cord torsion. Fertil Steril. 2011 Sep 2.

38-Yesim Gurol, Emine Kurt, Iskender Karalti, Yasemin Ozturk, Zuhal Tekkanat Tazegun, S Sozubir, Gulden Yilmaz and Ayca Vitrinel ISO 15189 accreditation experience at the Microbiology Laboratory of a Turkish University HospitalAfrican Journal of Microbiology Research Vol. 5(19), pp. 3062-3065, 23 September, 2011

39- Karacay S, Ekici ID, Erdağ GC, Bilgen S, Sozubir S, Vitrinel A. Pyogenic Granuloma: a rare case of an ifantile introral lesion, annals of pediatric surgery, accepted for publication 2012, 8, 93-94

40-Bilgen S, Koner O, Menda F, Karacay S, Kaspar EC, Sozubir S. A comparison of two different doses of bupivacaine in caudal anesthesia for neonatal circumcision. A randomized clinical trial. Middle East J Anesthesiol. 2013 Feb;22(1):93-8

41-  Bilgen S, Köner Ö, Karacay S, Sancar NK, Kaspar EC, Sözübir S. Effect of ketamine versus alfentanil following midazolam in preventing emergence agitation in children after sevoflurane anaesthesia: a prospective randomized clinical trial. J Int Med Res. 2014 Dec;42(6):1262-71. doi: 10.1177/0300060514543039.

42-Karacay S, Topçu K, Sözübir S. A rare complication of an ingested foreign body: gallbladder perforation. Case Rep Gastrointest Med. 2013;2013:672572. doi: 10.1155/2013/672572.

43- Senel U, Tanriverdi HI, Ozmen Z, Sozubir S. Ectopic Ureter Accompanied by Duplicated Ureter: Three Cases. J Clin Diagn Res. 2015 Sep;9(9):PD10-2. doi: 10.7860/JCDR/2015/13933.6446.

Ulusal Yayınları

 1. Özçelik, B., Rızalar, R., Bernay, F., Sözübir, S., Gürses, N., “Kısa Zincirli yağ asitleri irrigasyonu ile kolonik anastomoz gücünün artırılması”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 7, 60-62 (1993).
 1. Görk, S., Arıtürk, E., Bernay, F., Rızalar, R., Sözübir, S., Gürses, N., “Bilateral abdminoscrotal hydrocele in an infant”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 9, 359-361 (1995).
 1. Rızalar, R., Sözübir, S., Barış, S., Saraç, A., Arıtürk, E., Gürses, N., “Deneysel abdominal duvar defektlerinin kapatılmasında kullanılan sentetik materyallerin karşılaştırılması”, Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 3, 84-88 (1995).
 1. Rızalar, R., Sözübir, S., Görk, S., “What is your diagnosis?”, Turkish Journal of Medical Sciences (Tubitak), 23, 95-96 (1995).
 1. Sözübir, S., Özgür, S., Günaydın, M., Rızalar, R., İnan, H., Arıtürk, E., Bernay, F., Gürses, N., “Yenidoğanda soğuk buhar uygulamasının boğaz florası üzerine etkileri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 12, 327-330 (1995).
 1. Sözübir, S., Bernay, F., Özçelik, B., Rızalar, R., Arıtürk, E., Gürses, N., “Karın duvar kapatılmasında kullanılan dikiş materyallerinin karşılaştırılması”, Çağdaş Cerrahi Dergisi 9, 137-141 (1995)
 1. Sözübir, S., Rızalar, R., Bernay, F., Gürses, N., “Apendektomi sonrası gelişen geniş nekrotizan fascitis”, Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 5, 87-89 (1995).
 1. Rızalar, R., Sözübir, S., Saraç, A., Yıldız, L., Gürses, N., “Rapidly enlarging perineal endodermal sinus tumor”, Turkish Journal of Neoplasia, 3, 90-92 (1995).
 1. Gürses, N., Bernay, F., Arıtürk, E., Rızalar, R., Sözübir, S., Katrancı, A.O., “Sacrococygeal teratomas: Experience with 32 patients”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 13,133-139 (1996).
 1. Sözübir, S., Arıtürk, E., Toksoy, N., Şahin, M., Rızalar, R., Bernay, İ., Bernay, F., Gürses, N., “A case of lobar agenesis recognized following tracheabronchial foreign body aspiration”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 11, 38-40 (1997).
 1. Sözübir, S., Bernay, F., Saraç, A., Gürses, N., “Timing in intussusception”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni 29, 210-213, (1997).
 1. Sözübir, S., Arıtürk, E., Katrancı, A.O., İncesu, L., Rızalar, R., Bernay, F., Gürses, N., “A very rare type of cloacal malformation associated with duplication of appendix vermiformis”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 12, 49-51, (1998).
 1. Can, E., Yıldız, F., Erbil, N., Sevim, H., Sözübir, S., Mirapoğlu, S., Güven, F., Say, A., “Konjenital Şilotoraks” Haseki Hastanesi Tıp Dergisi, 36, 295-297 (1998).
 1. Sarper, N., Aydoğan, M., Sözübir, S., Türker, G., Müezzinoğlu, B., Ağan, M., Arısoy, E.S., “Sinus histiositozis gösteren masif lenfadenopati (Rosai Dorfman Hastalığı): bir vaka takdimi ve tedavinin tartışılması”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 44, 155-159 (2001).
 1. Güvenç, B.H., Avtan, L., Ekingen, G., Sözübir, S., Günaltay, N., B Şenel, U., “Çocuk yaş grubunda akalazyanın fundoplikasyonsuz laparoskopik Heller özofagomyotomi ile tedavisi- erken sonuçlar”, Endoskopik laparoskopik ve minimal invazif cerrahi dergisi, 9, 171-174 (2002).
 1. Sözübir, S., “Yeni bir ufuk: fetal yara iyileşmesi” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 34, 42-51 (2003).
 1. Sözübir, S., Özdamar, Ş., Görk, S., Arıtürk, E., Bernay, F., Rızalar, R., Gürses, N., “Eksperimetal fetal yara modelinde farklı implantlara karşı oluşan iltahabi yanıtların değerlendirilmesi” Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, 65-71, (2004).
 1. Ekingen, G., Güvenç, B.H., Sözübir, S., Aydoğan, M., Tuzlacı, A., Gökalp, A. “Komplike plevral effüzyon tedavisinde streptokinazın etkisi” Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, 110-114, (2004).
 1. Güvenç, B.H., Ekingen, G., Şenel, U., Sözübir, S. “Çocuklarda video destekli torakoskopik cerrahi deneyimimiz” Türk Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 13, 136-139, 2005
 1. Sözübir, S., Ekingen, G., Kahraman, H., Güvenç, B.H., “Çocuklarda nadir rastlanılan karında kitle nedeni: tüberküloz” 44 (3), 195-199, 2005
 1. Mercan A, Türe H, Elemen L, Sayın MM, Sözübir S, Aykaç B. Çocuklarda kaudal bloğa ek olarak uygulanan intravenöz parasetamolün zamanlamasının postoperatif analjeziye katkısı. Anestezi Dergisi, 2007, 15, 94-98

22.Kabakçı N, Gürses B, Çetin G, AID Ekici, Kovanlıkaya A, Sözübir S. A rare type of torsion mimicking a paratestiscular mass: epidydimo testicular torsion. Yeditepe Medical Journal, 2007, 1, 51-54

 1. Gürses B, Kabakçı N, Sözübir S, Yetimoğlu B, Soydan N, Kovanlıkaya A, Bulut M, I Kovanlıkaya. Hydrocele of the canal of Nuck: Differential diagnosis with sonography Yeditepe Medical Journal, 2007, 2, 47-49

24.Mercan A, Ture H, Aykaç B, Elemen L, Sozubir S, Orakçı Y. Agitation and negative changes of behaviour in children following same day surgeries under sevofloran anesthesia monitoring of 4 weeks. Yeditepe Medical Journal, 2008, 5, 8-14

 1. Köner Ö, Sözübir S, Türe H, Sayın M, Gülcan M. Glikojen Depo Hastalığı Olan Pediyatrik Hastada Volatil Anestezi ve Kaudal Blok Uygulaması Türk Anest Rean Der Dergisi; 37(3):187-191 (2009).
 1. Gülcan M, Saf C, Nil Çomunoğlu, Sözübir S, Cengizlier R, Vitrinel A, “Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde besin proteini ilişkili proktokolit: Klinik, endoskopik, histopatolojik bulgular ve tedavi. Turk Arch Ped; 44: 89-93 (2009)
 1. Sözübir S. İnmemiş testis (Derleme) Türkiye Klinikleri, Özel Sayı 45 100-103, (2010)
 1. Sözübir S. Çocuk hekimleri için sünnet bilgileri (Derleme) Pediatri Arşivi, Çocuk Cerrahisi Özel Sayısı , 45 özel sayı, 100-103 (2010)
 1. Taşdelen N, Gürses B, Kılıçkesmez Ö, Işık Y, Gürmen AN, Sozubir S. Testiküler rüptür tanısında ultrasonografi: olgu sunumu. Pediatrik Cerrahi Dergisi, 24, 47-50 (2010)

30-Karacay S, Arıoglu P, Gurses B, Bilgen S, Tasdelen N, Sozubir S. Antenatally diagnosed cyst presenting as a wandering mass: ovarian cyst torsion in a neonate, Yeditepe MJ, 5, 413-416 (2011)

31- Karacay S, Sozubir S, Gurses B, Bilgen S. The coincidence of appendicitis and blunt abdominal trauma-the chicken or the egg dilemma Yeditepe MJ, 6, 547-550 (2012)

32- Bilgen S, Koner O, Menda F, Karacay S, EC Kaspar, Sozubir S. A comparison of two different doses of bupivacaine in caudal anesthesia for neonatal circumcision: a randomized clinical trial Yeditepe MJ, 6, 526-533 (2012)

Ödüller

1997 yılında uluslararası tıp literatürüne yaptığı katkılarından dolayı 19 Mayıs Üniversitesi rektörlüğünce şilt ile onurlandırıldı. 1998 Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresinde ise, yapılan fetal cerrahi deneysel çalışması İhsan Numanoğlu birincilik ödülüne layık görüldü. 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi rektörlüğünce üniversiteye yaptığı bilimsel katkıdan dolayı teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. 2007 yılında Kosova’da düzenlenen Hipospadias Cerrahisi Uluslararası Kongresi düzenlenmesinde Genel Sekreter olarak görev aldıktan sonra Kosova Hükümeti ve Kosova çocuk Cerrahisi Derneği tarafından onur belgesi ile onurlandırıldı. 2009 Yılında Yeditepe Üniversitesi Dekanlığınca 2008 yılı bilimsel aktivitelerinden dolayı teşekkür belgesine layık görüldü ve 2009 Yılında Suudi Arabistan’da Anestezi kongresinde sunulan çalışmaları en iyi klinik çalışma ödülüne layık görüldü.

Üyelikler

Çocuk Cerrahisi Derneği, Pediatrik Üroloji Derneği, Spina Bifida Derneği, Ege Pediatrik Toraks Derneği ve Avrupa Çocuk Ürolojisi, Kosova Çocuk Cerrahisi derneklerine halen üyedir.